Algemene Voorwaarden Hair Extensions

Deze algemene voorwaarden Hair Extensions zijn van toepassing op alle door ons gesloten overeenkomsten.

U kunt gemaakte afspraken voor Hairextensions tot maximaal 24 uur van tevoren kosteloos annuleren.Bij annulering binnen 24 uur zal LUXX kappers € 50,00 per uur in rekening brengen waarbij voor het aantal uren wordt uitgegaan van de voor u gereserveerde tijd. Ook indien u niet verschijnt op de afspraak wordt aan u € 50,00 per uur in rekening gebracht per gereserveerd uur.

Betaling dient contant of per pin, direct na de behandeling, te geschieden.

Ons verzorgingsadvies maakt onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

Hairextensions kunnen bij een verkeerde verzorging of te lange draagtijd schadelijk zijn voor uw eigen haar. Leef het verzorgingsadvies goed na en laat uw hairextensions nooit langer dan 4 maanden zitten.

Indien het verzorgingsadvies niet wordt nageleefd is LUXX kappers niet aansprakelijk voor schade aan het eigen haar dan wel aan de hairextensions.

Indien u een klacht heeft of indien er sprake is van schade aan uw eigen haar of de hairextensions dient u te allen tijde direct contact op te nemen met LUXX kappers. LUXX kappers zal in dat geval proberen om de schade aan uw eigen haar dan wel de hairextensions te beperken.

Indien u uw hairextensions zelf heeft verwijderd dan wel door een derde heeft laten verwijderen is LUXX kappers niet aansprakelijk voor eventuele schade aan uw eigen haar ten gevolge van dit verwijderen of voor de schade aan de hairextensions.

Op het moment dat een derde uw hairextensions heeft behandeld is LUXX kappers niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de hairextensions dan wel uw eigen haar.

LUXX kappers is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een verstoorde hormoonhuishouding, medicijngebruik, stress, zwangerschap, een operatieve ingreep, allergische reacties dan wel andere omstandigheden welke van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van uw eigen haar.

Er wordt drie maanden garantie verleend op uitgevallen hairextensions. Dit betekent dat hairextensions, die binnen drie maanden na plaatsing uitvallen, kosteloos worden teruggeplaatst. De garantie is aldus geen ‘niet  goed geld terug garantie’.

Alleen wanneer u de eventueel uitgevallen plukjes bewaart en meeneemt naar LUXX kappers zal LUXX kappers de plukjes kosteloos terugplaatsen.

U kunt alleen aanspraak maken op de garantie indien u voor het wassen en verzorgen van uw hairextensions gebruik maakt c.q. heeft gemaakt van de producten van LUXX kappers. Andere shampoos en/of verzorgingsproducten kunnen schadelijk zijn voor uw hairextensions. Indien LUXX kappers twijfelt aan het feit of u producten van LUXX kappers heeft gebruikt dient u de aanschaf van de producten aan te tonen door middel van de aankoopbon c.q. de factuur.

De garantie op hairextensions geldt alleen indien u de uitgevallen plukken door LUXX kappers laat terugplaatsen. Kosten van derden ter zake het terugplaatsen dan wel het plaatsen van nieuwe hairextensions door een derde en/of aanvullende behandelingen van uzelf of een derde worden aldus niet vergoed.

Op het moment dat een derde uw hairextensions heeft behandeld dan wel verwijderd vervalt de verleende garantie en is LUXX kappers niet gehouden tot het kosteloos terugplaatsen van de uitgevallen plukjes.

Op alle door LUXX kappers gesloten overeenkomsten en uitgevoerde werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement van de vestiging van LUXX kappers alwaar de overeenkomst is gesloten c.q. de werkzaamheden zijn uitgevoerd, is de rechter die bevoegdheid toekomt ter zake geschillen welke uit deze overeenkomst voortvloeien.

Pin It on Pinterest

Share This